• Lê Thị Hồng Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0984512042
  • Email:
   hongsau_1975@yahoo.com.vn
 • Lê Thị Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0975535047
  • Email:
   lethiminhducduc@yahoo.com.vn
 • Lê Hùng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Tin học
  • Điện thoại:
   0977256477
  • Email:
   hungphong.flic@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Võ Quý Thủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0983451142
  • Email:
   quythugl@gmail.com
 • Võ Thị Hồng Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Lịch sử
  • Điện thoại:
   0922285286
  • Email:
   hongchau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thủ quỹ