Chi bộ Đảng

 • Cao Xuân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0914148638
  • Email:
   caoxuanha@gialai.edu.vn
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Toán
  • Điện thoại:
   0983689811
  • Email:
   nguyenvancuonggialai@gmail.com
 • Đào Thuỷ Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0964497755
  • Email:
   thuyhaugl@yahoo.com.vn
 • Lê Thị Hồng Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0984512042
  • Email:
   hongsau_1975@yahoo.com.vn
 • Phan Đăng Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Tin học
  • Điện thoại:
   0986063339
  • Email:
   phandang101080@gmail.com