Đoàn Thanh niên

 • Nguyễn Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Địa lí
  • Điện thoại:
   0904643445
  • Email:
   nguyenlampbc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Hóa học
  • Điện thoại:
   0913105299
  • Email:
   thuhang.gli@gmail.com
 • Đỗ Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lí
  • Điện thoại:
   0983818708
  • Email:
   thaobblueth@gmail.com