Tổ Văn Phòng

 • Trần Văn Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Y sĩ
  • Điện thoại:
   0974285589
  • Email:
   qtran893@gmail.com
 • Võ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0989300854
  • Email:
   vohoa1483@gmail.com
 • Lê Bá Hòa
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp